15. aprill 2012

"Monoteatri" etendus - A Huey P. Newton Story

Lõpetasin just pealkirjas mainitud teose vaatamise. Tegu on meil monoteatri nime all tuntud nähtusega. Spike Lee poolt ekraniseeritud.

Antud juhul on tegelaskujuks Black Panther Party üks loojatest - Huey P. Newton.

Esit(l)us on kütkestav, ei see on vale sõna, ma ei leiagi selleks õiget sõna.

Huey'st ei looda antikangelast ega ka kangelast, teda näidatakse inimesena - häbeliku põleva idealistina, keda valdavad nagu igaüht meist kahtlused ja kõhklused. Värvikas isik, kelle mõju ulatub tänapäeva.

Ainulaadne kogemus. Innustav ja inspireeriv.

4. aprill 2012

Sõjavägi

Olen korduvalt mõelnud sõjaväele Eestis ja maailmas. Kõrvale jättes fakti, et sõjatööstus on minu arvates meeletu ressursside raiskamine siis praegusel ajastul ei saa ükski riik endale lubada kaitsevõimetust.

Eesti sõjalise aparatuuri masinapark on suures osas (visuaalse vaatluse põhjal) paras humanitaarabi, mis tähendab, et kütusekulu jms on arulage. Ma tahaks näha ülikoolide potentsiaali kasutamist uudsete lahenduste väljatöötamisel, nii kütusekulu vähendamiseks, alternatiivkütuste kasutuselevõtuks (kohalik kütus, võõrkütuse kasutamine on turvarisk konflikti korral) kui ka mistahes muude tehniliste parenduste elluviimisel. Üliõpilastele annaks see hea kogemuse. Samuti jätaks sellised investeeringud raha Eestisse, panustataks nii haridusse kui ka kaitsevõimesse kui ka tehnoloogilia arengusse (osa lahendusi võiks jõuda otsapidi ka tsiviiltarbesse).

Leian, et tuleks järgida Iisraeli eeskuju ja muuta ajateenistus kohustuslikuks ka naissoole ning keskenduda üksikvõitlejaoskuste arendamisele (mida väidetavalt viimasel ajal taas ka tehakse). Valdav osa elanikkonnast peaks aktiivselt olema tegev ka Kaitseväes. Samas ajateenistuse vormina näeksin kolmel järjestikusel aastal toimuvat suvelaagrit senise vormi asemel ehk kutsekooli või keskkooliõpilaste suved oleks sisustatud, nagunii huiavad ringi või teevad orjatööd. Palgaarmeed ei toeta ja ei hakkagi toetama, mida selgemini kodanik tunneb, et tema heaolu ei ole iseenesestmõistetav, seda tervislikum tollele inimesele ja kogu ühiskonnale.